i Dombbakken, Bergdombås, Lesja

Sivil tilhørighet
Fra 1861: Dovre kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, utskilt 1936
1950: gnr. 9, Berg-Domås, bnr. 18, Holen. Skyld: 1 mark

På 1800-tallet også kalt Arneplassen