på Nørdre Dombås, Lesja

Sivil tilhørighet
Fra 1861: Dovre kommune

Matrikkel
Gnr. 6