på Vollane, Rakvåg, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1890: gnr. 63, Rakvaag, bnr. 5, Rakvaag. Skyld: 4 øre 57 mark
Fra 2020: gnr. 463, bnr. 5

Skrivemåter
Vollane (vedtatt av klagenemnda 10.1.1996)
Vollan (avslått av klagenemnda 10.1.1996)

Kalt Ålesstauå