i Innerstauå, Rakvåg, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 62, lnr. 168, Rakvaag
1890: gnr. 63, bnr. 8, Rakvaag
1950: gnr. 63, Rakvåg, bnr. 8, Rakvåg. Skyld: 2 mark 62 øre
Fra 2020: gnr. 463, bnr. 8