i Prestgården, Røstad lille, Leksvik

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2018: Indre Fosen kommune

Matrikkel
1950: gnr. 31, Røstad lille, bnr. 1, Prestegården. Skyld: 8 mark 5 øre