i Gongstad, Lesja

Matrikkel
Opprinnelig selvstendig gård
Senere gnr. 102 (Prestgarden), bnr. 5 og 6