i Fossen, Bergdombås, Lesja

Sivil tilhørighet
Fra 1861: Dovre kommune

Matrikkel
1950: gnr. 9, Berg-Domås, bnr. 4, Fossen. Skyld: 1 mark 35 øre