i Bjøknestugu, Bjøkne, Lesja

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, utskilt 1882
1950: gnr. 65, Bjøkne, bnr. 6, Bjøknestuen. Skyld: 1 mark 6 øre