på Nørdre, Bjorlie, Lesja

Matrikkel
Forhenværende bruk under gnr. 2, Bjorlie
Delt 1718