på Felde, Land

Sivil tilhørighet
Fra 1847: Nordre Land