på Guråhaugen, Rakvåg, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 63, bnr. 7
Fra 2020: gnr. 463, bnr. 7