i Ramsvik, Aukra

Sivil tilhørighet
1669, 1673: Sund tinglag
Vatne kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
1664: Aukra hovedsogn
Fra 1792: Borgund prestegjeld, Vatne sogn

Matrikkel
Gnr. 118
Fra 2020: gnr. 518

Skrivemåter
Ramsvik (vedtatt av klagenemnda 7.12.1995)
Ramsvika (avslått av klagenemnda 7.12.1995)

På Midøya