i Laksevåg

Sivil tilhørighet
Kommune, utskilt fra Askøy 1918
1972 innlemmet i Bergen kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1885: sogn i Askøy prestegjeld
Fra 1915: eget prestegjeld