i Land

Sivil tilhørighet
1.1.1848 delt i Nordre og Søndre Land kommuner

Geistlig tilhørighet
Land prestegjeld
1.5.1866 delt i prestegjeldene Nordre og Søndre Land