på Åsheim, Eikeland, Kvinesdal

Sivil tilhørighet
Før 1963: Fjotland kommune

Matrikkel
1938 utskilt fra bnr. 1
1950: gnr. 31, Eikeland, bnr. 20, Aasheim. Skyld: 13 øre
Fra 1963: gnr. 200, bnr. 20