i Kvikne kirke

Sivil tilhørighet
Fra 1966: Tynset kommune