på bnr. 1, Rakvåg, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1890: gnr. 63, Rakvaag, bnr. 1, Rakvaag. Skyld: 2 mark 35 øre. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011?page=132
Fra 2020: gnr. 463, bnr. 1

Kalt Trondgarden og Trondstauå