i Mellom, Orkelbogen, Kvikne

Sivil tilhørighet
Fra 1966: Tynset kommune

Matrikkel
1950: gnr. 15, Orkelbogen, bnr. 5, Orkelbogen. Skyld: 67 øre
Fra 1966: gnr. 151, bnr. 5