i Nordistugu, Hogsvål, Lesja

1838: mnr. 90, lnr. 168
Sammenslått med Systugu i 1840-årene
1888: gnr. 97, bnr. 1 & 2