på Baggplassen (bnr. 18), Grøntvet, Kvikne

Sivil tilhørighet
Fra 1966: Tynset kommune

Matrikkel
1950: gnr. 31, Grøntvet, bnr. 18, Bagplass. Skyld: 46 øre
Fra 1966: gnr. 167, bnr. 18