i Kvernes stavkirke

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Averøy kommune