på Ugelstad, Kvernes

Sivil tilhørighet
Fra januar 1897: Eide kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Gnr. 150