på Hvalby, Land

Fra 1847 i Søndre Land

Matrikkel
1838: mnr. 207, Hvaleby (Hvælpaby)
1886/90: gnr. 64, Kvalby («Alm. skr. Hvalby, Hvaleby»)

Skrivemåter
Kvalby (1965)
Hvalby (1972)