på Søre Ho, Kvam i Trøndelag

Sivil tilhørighet
Fra 1838: Stod kommune
Fra 1.1.1909: Kvam kommune
Fra 1.1.1964: Steinkjer kommune

Geistlig tilhørighet
Snåsa prestegjeld, Kvam sogn
Fra 1589: Stod prestegjeld, Kvam sogn

Matrikkel
1950: gnr. 54, Ho søndre
Fra 1964: gnr. 279

Skrivemåter
Søre Ho (godkjent av kartverket 1973, anbefalt form)
Ho søre (godkjent av kartverket 1973)