i Skreda, Bjorlie, Lesja

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 2, Bjorlien, bnr. 44, Skreden

Dativ: i Skridun