i Klippervik, Kvernes

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Averøy kommune

Matrikkel
1950: gnr. 24, Kippervik