i Blestra, Lesja

Sivil tilhørighet
Fra 1861: Dovre kommune

Matrikkel
Gnr. 14 (Nørdre Blestra) og 15 (Søre Blestra)