på Bjørnegren, Lesja

Sivil tilhørighet
Fra 1861: Dovre kommune

Matrikkel
1950: gnr. 12, Bjørngrend

Opprinnelig kalt Justlykkja