på Stuve, Land

I Nordre Land kommune fra 1847

I Nordre Land prestegjeld fra 1.5.1866

Matrikkel
1950: gnr. 25, Stuve