på Kvernes kirkegard

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Averøy kommune