Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Utskilt ca. 1610 fra senere bnr. 1
1890: gnr. 58, Raknestangen, bnr. 5, Raknestangen. Skyld: 4 mark 51 øre
Fra 2020: gnr. 458, bnr. 5