i Leksvik kirke

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2018: Indre Fosen kommune