i Gongstad, Lesja

Opprinnelig selvstendig gård

Gnr. 102 (Prestgarden), bnr. 5 & 6