i Skåret, Kvikne

Sivil tilhørighet
Fra 1966: Tynset kommune

Matrikkel
1950: gnr. 9, Skåret
Fra 1966: gnr. 145