på Hjellen, Raknestangen, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Utskilt 1739 fra senere bnr. 5
1890: gnr. 58, Raknestangen, bnr. 6, Raknestangen. Skyld: 2 mark 26 øre
Fra 2020: gnr. 458, bnr. 6

Dativ: på Hjella