i Kvikne

Sivil tilhørighet
Fra 1966: Tynset kommune

Geistlig tilhørighet
Tynset prestegjeld, Kvikne sogn
Kvikne ble eget prestegjeld ved reskript av 30.9.1735