på Vollan, Kvikne

Sivil tilhørighet
Fra 1966: Tynset kommune (gnr. 170)

Matrikkel
1950: gnr. 34, Vollan