i Vadheim, Kyrkjebø

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Høyanger kommune

Matrikkel
1950: gnr. 36, Vadheim

Også tettsted