på Gjemnes, Kvernes

Sivil tilhørighet
Senere i Gjemnes kommune (gnr. 53)