på Ho, Kvam i Trøndelag

Sivil tilhørighet
Fra 1838: Stod kommune
Fra 1.1.1909: Kvam kommune
Fra 1.1.1964: Steinkjer kommune

Matrikkel
Gnr. 279 (søre, s.d.) og 280 (nordre)