på Nordistugu, Hattrem Oppigard, Lesja

Kom til ved delingen av Oppigard omkring 1660
Fra 1838: mnr. 102, lnr. 194
Slått sammen med Systugu i 1861