i Kvam kirke i Trøndelag

Sivil tilhørighet
Fra 1838: Stod kommune
Fra 1.1.1909: Kvam kommune
Fra 1.1.1964: Steinkjer kommune

Geistlig tilhørighet
Snåsa prestegjeld, Kvam sogn
Fra 1589: Stod prestegjeld, Kvam sogn