på Fet indre, Kvinnherad

Matrikkel
1950: gnr. 112, Fet indre