i Larvik

Også grevskap
Kommunen het Laurvik til 1884