på Storinnset, Kvikne

Sivil tilhørighet
Fra 1966: Rennebu kommune

Matrikkel
1950: gnr. 76, Innset store
Fra 1966: gnr. 184

Skrivemåter
Storinnset (godkjent av kartverket 8.4.1992, anbefalt form)
Stor-Innset (godkjent av kartverket 1968)