i Lavik

Kommune
1.1.1964 innlemmet i Høyanger kommune