på mnr. 858, Nyveien, Kristiansund

Matrikkel
Ft. 1885: Nyveien i Øver Vaagen, mnr. 858
Ft. 1910: Nyveiensgate, mnr. 858
Veien fikk senere et annet navn