på Nørdre nedre, Bjorlie, Lesja

Matrikkel
Forhenværende bruk under gnr. 2, Bjorlie
1838: mnr. 2, lnr. 4