på Raknestangen, Aukra

Sivil tilhørighet
Før 1838: Sund tinglag
Fra 1.1.1838: Aukra kommune
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1890: gnr. 58, Raknestangen. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011?page=131
1950: gnr. 58, Raknestangen
Fra 2020: gnr. 458

Også kalt bare Tangen
På Otrøya