på mnr. 5 B, Kranabakken, Kristiansund

Matrikkel
Ft. 1875: I Kranebakken i Vaagen, mnr. 5, 15
Ft. 1885: Nyveien, mnr. 5
Veien fikk senere et annet navn