i Fjotland, Kvinesdal

Sivil tilhørighet
1838–40 og 1858–1962: Fjotland kommune
1841–57 og 1963–: Kvinesdal kommune

Geistlig tilhørighet
Til 1753: Kvinesdal prestegjeld, Fjotland sogn
Fra 1753: Øvre Kvinesdal prestegjeld, Fjotland sogn
Fra 1.1.1858: Fjotland prestegjeld
Ved resolusjon av 25.9.1970: Kvinesdal prestegjeld, Fjotland sogn