på Innset, Kvikne

Sivil tilhørighet
Fra 1966: Rennebu kommune

Bygd