Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 42, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 442, bnr. 1