på Otrøy kyrkjegard, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

1924–64: se Sør-Aukra kyrkjegard