i Innset kirke, Kvikne

Sivil tilhørighet
Fra 1966: Rennebu kommune