i Kvikne

Sogn under Tynset. Kvikne ble eget prestegjeld ved reskript av 30.9.1735

I Tynset kommune fra 1966