i Brustugu, Nørdre Rolstad, Lesja

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, utskilt 1846
1950: gnr. 133, Rolstad nordre, bnr. 2, Brustuen. Skyld: 52 øre

Også kalt Rolstadbrue