på Bakken, Bjorlie, Lesja

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 2, Bjorlien, bnr. 1, Jernlokobakken. Skyld: 2 mark 9 øre