i Systugu, Belle, Lesja

Matrikkel
1950: gnr. 93, Bellen, bnr. 2, Bellen søndre. Skyld: 5 mark 77 øre