på Hattrem, Lesja

Gnr. 109 (Oppigard) og 110 (Nigard)

Ifølge Bygdebok for Lesja tyder eiendoms-, odels- og navneforhold på at det var slektssammenheng mellom Hattrem, Hauje, Kårbø og Ulateig på 1600-tallet, men det er ikke kjent hvordan det hang sammen